Derularea arborelui din stanga (Inainte/Inapoi)

Cuvântul decanului

Facultatea de Arhitectură Navală, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, este la nivel naţional principalul furnizor de specialişti cu înaltă pregătire tehnico-ştiinţifică în domeniul Arhitecturii Navale. Prin misiunea asumată de către întreg corpul profesoral, de a continua tradiţia şcolii navale româneşti printr-un învăţământ superior de calitate, o învăţare eficientă, o cercetare ştiinţifică competitivă, şi prin servicii calificate către comunitate, Facultatea de Arhitectură Navală contribuie la formarea competenţelor generale şi specifice absolvenţilor, pentru dezvoltarea unor personalităţi profesionale de excepţie în inginerie, cercetare şi proiectare navală.
Specializările din domeniul Arhitecturii Navale de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi au o tradiţie de peste 60 de ani, de la înfiinţarea Institutului Mecano-Naval (1951) şi până la structura actuală organizatorică didactică şi de cercetare a Facultăţii de Arhitectură Navală (2002), ce include: Departamentul de Hidrodinamică Navală, Departamentul de Structuri Navale şi Centrul de Cercetare Ştiinţifică Hidrodinamică şi Structuri Navale. Programele de studiu incluse în portofoliul facultăţii acoperă toate cele trei cicluri tip Bologna: licenţă, masterat şi doctorat, cu o curriculă armonizată la cerinţele europene, aflate într-un proces continuu de dezvoltare în contextul concurenţial din mediul universitar şi în corelaţie cu dinamica cercetării ştiinţifice şi tehnologie din inginerie navală.
Facultatea de Arhitectură Navală dispune de un corp academic inovativ, de un patrimoniu propriu şi de o infrastructură adecvată pentru cercetare, cu o implicare activă atât în proiectele naţionale cât şi în programele de cooperare internaţionale, cu o tradiţie deja recunoscută în domeniul cercetării hidrodinamice, a structurilor şi echipamentelor navale. Aşa cum de peste şase decenii, în cadrul Facultăţii de Arhitectură Navală s-au format şi au activat cele mai proeminente personalităţi ştiinţifice ce au contribuit la dezvoltarea industriei navale autohtone, studentul de astăzi al facultăţii noastre are asigurate toate condiţiile necesare de a deveni un specialist în domeniul arhitecturii navale, cu o înaltă pregătire profesională, beneficiind de recunoaştere la nivel naţional cât şi internaţional.
Facultatea de Arhitectură Navală, prin structurile sale de educaţie şi cercetare, se identifică ca o instituţie academică modernă, ce îşi oferă serviciile celor ce doresc să studieze domeniul de avangardă al arhitecturii navale, şi este deschisă colaborărilor centrate pe cercetare ştiinţifică tuturor partenerilor din industria navală.

pr.dr.ing.Costel Iulian MOCANU Decan,
prof.univ.dr.ing. Costel Iulian MOCANU