Derularea arborelui din stanga (Inainte/Inapoi)

Prezentarea Facultății

Istoria Facultăţii de Arhitectură Navală începe în 1951, când în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr.1375/1950 se infiinţează la Galaţi Institutul Mecano-Naval, format din Facultatea de Construcţii Navale şi Facultatea de Exploatare a Navelor şi Porturilor.

Doi ani mai târziu, s-a înfiinţat Institutul Tehnic Galaţi, când Institutul de Pescuit şi Piscicultură de la Constanţa s-a mutat la Galaţi, favorizând înfiinţarea Facultăţii de Piscicultură. Începând cu anul 1954, Institutul Tehnic din Galaţi a funcţionat în următoarea structură:
  • Facultatea de Mecanică cu secţiile: Construcţii navale şi Maşini navale;
  • Facultatea de Exploatare a Navelor şi Porturilor cu secţiile: Exploatarea navelor şi porturi şi Piscicultură
În toamna anului 1955, prin transferul de la Bucureşti la Galaţi a Institutului de Industrii Alimentare, Institutul Tehnic Galaţi se transformă în Institutul Politehnic din Galaţi, care funcţionează cu două facultăţi:
  • Facultatea de Mecanică cu secţiile: Nave şi instalaţii de bord, Exploatarea navelor şi porturilor, Utilaj pentru industria alimentară;
  • Facultatea de Tehnologia produselor alimentare şi tehnica pescuitului.
Începând cu anul universitar 1960/1961 prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Culturii nr. 3326/1960 emis pe baza H.C.M. nr. 3225/1960, în cadrul Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Galaţi funcţionează secţia de Nave şi instalaţii de bord, cu durata de 6 ani. Începând cu anul 1968 s-a redus durata cursurilor de la secţia de Nave şi instalaţii de bord la 5,5 ani.

În anul 1974 se înfiinţează Universitatea din Galaţi (Decret 105/1974). După decembrie 1989 Facultatea de Mecanică, fiind una din cele mai mari facultăţi din universitate, cu 22 de secţii în 3 profiluri: Mecanic, Metalurgic şi Electric, s-a divizat. Din Facultatea de Mecanică s-au desprins după 1990 Facultatea de Nave şi Inginerie Electrică, Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, Facultatea de Inginerie de la Brăila şi Colegiul Universitar Tehnic În anul 1991 se înfiinţează Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Facultatea de Nave şi Inginerie Electică a funcţionat până în anul 2002, când s-a divizat din nou. Ca urmare, a apărut Facultatea de Nave. Din anul 2009, prin Hotărâre de Guvern, Facultatea de Nave şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Arhitectură Navală.

În momentul de faţă, facultatea cuprinde în structura sa un Departament de Arhitectură Navală şi un centru de cercetare recunoscut CNCSIS în anul 2001 sub denumirea de ”Hidrodinamică, Structuri şi Echipamente Navale”, şi reevaluat instituţional sub denumirea de Centrul de cercetare „Arhitectură Navală”.

În cadrul Facultăţii de Arhitectură Navală, în prezent procesul de învăţământ include toate cele trei cicluri tip Bologna:
  • licenţă ingineri zi, durata 4 ani, domeniul Arhitectură Navală, acreditat ARACIS şi înregistrat RNCIS, cu specializările Arhitectură navală şi Sisteme şi echipamente navale;
  • master ingineri zi, durata 2 ani, cu predare în Limba Engleză, domeniul Arhitectură Navală, acreditat ARACIS, cu specializările Arhitectură navală şi Tehnologii avansate în construcţii navale;
  • doctorat, durata 3 ani, domeniul Inginerie Mecanică, activitate desfăşurată pe subdomeniile Hidrodinamică navală şi Structuri navale.